مشاهده طرح تحقیقاتی

برای مرتب سازی بر اساس گزینه دلخواه روی عنوان ستون ها کلیک کنید [ View All Data as XML ] [ Search Projects ] Get XML for All Data
ردیف عنوان فارسی تاریخ تصویب دریافت XML مشاهده
1076 تحلیل دینامیکی غیرخطی سد بتنی قوسی با در نظر گرفتن شکست برشی ـ کششی درزها 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 127 بار
1077 خالص سازی و جداسازی پروتئین ها (آنزیمها) از محلولهای پروتئین با استفاده از پلیمرها و پلی الکترولیتها 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 120 بار
1078 بررسی اصول و ضوابط برداشت شن و ماسه از رودخانه 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 132 بار
1079 افزایش محصول ذرت دانه ای به وسیله انتقال ژن لیفی به لاینهای تجارتی و بررسی جنبه های فیزیولوژیکی آن در ایران 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 126 بار
1080 تهیه حد مجاز (استاندارد) مواد آلاینده و سمی در فرآورده های دریایی ایران 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 158 بار
1081 تدوین سیاست های بلند مدت بخش انرژی 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 127 بار
1082 سیر تکوین هنر گرافیک در انقلاب اسلامی 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 145 بار
1083 تعییـن تابع تولید گیاهان زراعی 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 135 بار
1084 تولید اسیدلاکتیک از آب پنیر و جداسازی در جای آن از محیط تخمیر 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 140 بار
1085 تولید میکروبی پلیمرهای زیست تخریب پذیر 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 160 بار
1086 طراحی و ساخت یک دستگاه رئومتر (ویسکوالاستومر) برای اندازه گیری خواص شکل دهی پلیمر های و پلاستیکهای مذاب 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 149 بار
1087 پیشنهاد تشکیل آزمایشگاه بزرگ ملی 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 200 بار
1088 تولید پروتئین افزودنی خوراک دام و طیور از طریق تبدیل بیولوژیکی تفاله چغندر باگاس نیشکر و سبوس گندم 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 225 بار
1089 بررسی اثرات تربیت بدنی فشارهای جسمی- روحی ناشی از کار در بانوان شاغل و ارائه الگوی بهینه ورزشی به آنها 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 212 بار
1090 به کارگیری بیوفیلتر در حذف بو و گازهای سمی 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 175 بار
1091 سیمولاتور پیشرفته تحقیقاتی نیروگاههای تولید انرژی الکتریکی(بخشی از ازمایشگاه ملی تحقیقات) 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 185 بار
1092 تهیه نمکهای ایمنیم پرکلرات دلر اتر (5مولار) و اضافه کردن نوکلئوفیل ها به آنها 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 218 بار
1093 بررسی متغیرهای موثر در کاهش رشد جمعیت و تعیین استراتژیهای موثر آموزشی در کشور 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 205 بار
1094 مطالعات ایمنولوژی و سیتوژنتیکی در مصارف شیمیایی 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 325 بار
1095 محیط های رسوبی پالئوزوئیک اغازین با اکتشاف عناصر کمیاب و نقش گسلهای عمده در نواحی کرمان-طبس 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 170 بار
1096 طراحی آزمایشگاهی باطری های قابل شارژ 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 190 بار
1097 بازشناسی متون چاپی و حجم محدودی از کلمات دستنویس 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 191 بار
1098 طراحی و ساخت یک سیستم مطمئن برای سم زدایی و بازیافت دانه های آلوده به افلاتوکسین 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 202 بار
1099 روش های مختلف کاهش آلاینده (فاضلاب) در مبدأ تولید واحدهای صنعتی عمده کشور 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 216 بار
1100 اماده سازی مدل Iess برای استفاده در شبکه های آبیاری در جهت بهبود عملکردها 1377-01-01 - Get XML Data View Profile 197 بار
صفحه 44 از 45