مشاهده طرح تحقیقاتی

شناسه طرح 1104
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی TMU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه تربیت مدرس
عنوان فارسی تعیین تنوع زیستی گیاهی، شناسایی گونه های گیاهی در معرض خطر و انقراض، نقاط داغ تنوع گیاهی و ایجاد بانک اطلاعاتی کامل گونه های گیاهی جنوب شرق کشور (استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان مشتمل بر جزایر جنوبی) براساس اطلاعات موجود
زبان فارسی
تاریخ تصویب 1395-01-15
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1395-07-30
وضعیت كنونی طرح فعال
تاریخ به‌روز رسانی 1397
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 3399 بار
برگشت به فهرست