مشاهده طرح تحقیقاتی

شناسه طرح 1103
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی TMU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه تربیت مدرس
عنوان فارسی تعیین وضعیت گونه های کرم‌ها و تک یاخته های گیاهان و دام‌های کشور و تنوع زیستی آنها براساس اطلاعات موجود
زبان فارسی
تاریخ تصویب 1395-01-15
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1395-07-30
وضعیت كنونی طرح فعال
تاریخ به‌روز رسانی 1397
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 3642 بار
برگشت به فهرست