مشاهده طرح تحقیقاتی

شناسه طرح 1100
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی TMU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه تربیت مدرس
عنوان فارسی برنامه ریزی و طراحی ورودی شهر احمدآباد مستوفی تا میدان پیامبر اعظم(ص)
زبان فارسی
تاریخ تصویب 1395-04-29
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1395-10-29
وضعیت كنونی طرح فعال
تاریخ به‌روز رسانی 1397
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 3621 بار
برگشت به فهرست