مشاهده طرح تحقیقاتی

شناسه طرح 1099
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی TMU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه تربیت مدرس
عنوان فارسی مطالعه جامع کاهش و کنترل آلودگی هوا
زبان فارسی
تاریخ تصویب 1395-04-27
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1395-04-30
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
تاریخ به‌روز رسانی 1397
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 3399 بار
برگشت به فهرست