مشاهده طرح تحقیقاتی

شناسه طرح 1098
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی TMU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه تربیت مدرس
عنوان فارسی حمایت از رساله دکتری با عنوان بررسی نقش معلمان راهنمایی کارورزی در شکل گیری هویت حرفه ای دانشجو معلمان در برنامه درسی تربیت معلم پیش از خدمت ایران
زبان فارسی
تاریخ تصویب 1395-03-15
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1395-10-15
وضعیت كنونی طرح فعال
تاریخ به‌روز رسانی 1397
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 3474 بار
برگشت به فهرست