مشاهده طرح تحقیقاتی

شناسه طرح 1097
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی TMU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه تربیت مدرس
عنوان فارسی طراحی سامانه هوشمند پیشنهاددهنده موقعیت ایستگاه های پایش امواج الکترومغناطیس در شهر تهران مبتنی بر مفاهیم داده کاوی پیشرفته
زبان فارسی
تاریخ تصویب 1395-03-01
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1395-06-01
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
تاریخ به‌روز رسانی 1397
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 3488 بار
برگشت به فهرست