مشاهده طرح تحقیقاتی

شناسه طرح 1096
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی TMU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه تربیت مدرس
عنوان فارسی انجام طراحی سیستم مقایسه ای قبل و بعد از دریافت تسهیلات و اثربخشی طرح های کمکهای فنی و اعتباری و نوسازی
زبان فارسی
تاریخ تصویب 1395-01-23
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1395-04-23
وضعیت كنونی طرح فعال
تاریخ به‌روز رسانی 1397
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 3500 بار
برگشت به فهرست