مشاهده طرح تحقیقاتی

شناسه طرح 1095
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی TMU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه تربیت مدرس
عنوان فارسی ارزیابی ترکیبات موثره گیاهی با ویژگی های کاربردی در صنایع بهداشتی
زبان فارسی
تاریخ تصویب 1395-03-01
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1395-09-01
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
تاریخ به‌روز رسانی 1397
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 3575 بار
برگشت به فهرست