مشاهده طرح تحقیقاتی

شناسه طرح 1094
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی TMU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه تربیت مدرس
عنوان فارسی تدوین فهرست انتشار منابع آلاینده کلانشهر تبریز، مکانیابی در نرم افزار GIS و مدلسازی
زبان فارسی
تاریخ تصویب 1395-01-15
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1395-04-15
وضعیت كنونی طرح فعال
تاریخ به‌روز رسانی 1397
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 3572 بار
برگشت به فهرست