مشاهده طرح تحقیقاتی

شناسه طرح 1093
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی TMU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه تربیت مدرس
عنوان فارسی شناسایی، دسته بندی و مطالعه بازارشناسانه بازارهای هدف صادراتی انواع ارقام تجاری خرمای کشور و تدوین استراتژی های ورود به بازار صادراتی
زبان فارسی
تاریخ تصویب 1394-12-05
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1395-12-05
وضعیت كنونی طرح فعال
تاریخ به‌روز رسانی 1397
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 3510 بار
برگشت به فهرست