مشاهده طرح تحقیقاتی

شناسه طرح 1090
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی TMU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه تربیت مدرس
عنوان فارسی حمایت از طرح بذور تحقیقاتی و دستگاه های اندازه گیری دقیق
زبان فارسی
تاریخ تصویب 1394-03-04
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1395-12-28
وضعیت كنونی طرح فعال
تاریخ به‌روز رسانی 1397
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 3628 بار
برگشت به فهرست