مشاهده طرح تحقیقاتی

شناسه طرح 1087
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی TMU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه تربیت مدرس
عنوان فارسی تعیین نیاز آبی زیست محیطی تالاب ها و رودخانه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه
زبان فارسی
تاریخ تصویب 1394-04-06
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1395-12-29
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
تاریخ به‌روز رسانی 1397
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 1940 بار
برگشت به فهرست