مشاهده طرح تحقیقاتی

شناسه طرح 1083
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی TMU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه تربیت مدرس
عنوان فارسی بررسی تاثیر اندازه خوشه آگاهی بخش در تحلیل داده های بقای گسسته با پیامدهای چندگانه و کاربرد آن در باروری آزمایشگاهی
زبان فارسی
تاریخ تصویب 1394-08-03
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1396-08-03
وضعیت كنونی طرح فعال
تاریخ به‌روز رسانی 1397
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 3693 بار
برگشت به فهرست