مشاهده طرح تحقیقاتی

شناسه طرح 1082
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی TMU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه تربیت مدرس
عنوان فارسی بهبود اسپرماتوژنز انسانی با تلفیق سیستم میکروفلوئیدی و هیدروژل مشتق شده از بیضه
زبان فارسی
تاریخ تصویب 1394-06-03
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1396-06-03
وضعیت كنونی طرح فعال
تاریخ به‌روز رسانی 1397
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 3211 بار
برگشت به فهرست