مشاهده طرح تحقیقاتی

شناسه طرح 1081
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی TMU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه تربیت مدرس
عنوان فارسی تلفیق دستگاه میکروفلوئیدی و میکروژل برای تکوین فولیکولهای تازه و منجمد شده موشی
زبان فارسی
تاریخ تصویب 1394-06-01
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1396-06-01
وضعیت كنونی طرح فعال
تاریخ به‌روز رسانی 1397
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 3289 بار
برگشت به فهرست