مشاهده طرح تحقیقاتی

شناسه طرح 1061
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی TMU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه تربیت مدرس
عنوان فارسی ارزیابی و تقویت پایایی در شبکه توزیع برق فشار متوسط
زبان فارسی
تاریخ تصویب 1394-10-02
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1396-01-02
وضعیت كنونی طرح فعال
تاریخ به‌روز رسانی 1397
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 3439 بار
برگشت به فهرست