مشاهده طرح تحقیقاتی

شناسه طرح 1041
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی TMU
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه تربیت مدرس
عنوان فارسی همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی در امر توسعه تولید دانش در زمینه بازی‏های رایانهای
زبان فارسی
تاریخ تصویب 1394-04-24
تاریخ پایان (ارسال گزارش نهایی) 1397-04-24
وضعیت كنونی طرح فعال
تاریخ به‌روز رسانی 1397
داوران طرح [hidden]
دفعات مشاهده 3462 بار
برگشت به فهرست