فهرست تفاهم نامه

:: فهرست تفاهم نامه ها | جستجو در تفاهم نامه ها
ردیف سال عنوان تفاهم نامه طرف تفاهم آمار بازدید
74 1392/02/27 تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای مجمع تشخیص مصلحت نظام 157 بار
75 1392/06/31 تفاهمنامه همکاری پژوهشی وزارت نفت - شرکت ملی نفت ایران - پژوهشگاه صنعت نفت 172 بار
76 1392/03/26 تفاهم نامه همکاری های علمی، پژوهشی و آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 168 بار
77 1392/12/29 تفاهم نامه همکاری پژوهشی کنسرسیوم شرکت های مهندسی مشاوره 233 بار
78 1393 تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی بین دانشگاه تربیت مدرس و شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان 184 بار
79 1393/07/01 تفاهم نامه همکاری پژوهشی و آموزشی بین دانشگاه تربیت مدرس و موسسه آیینه داران لقای آفتاب (آلا) موسسه آیینه داران لقای آفتاب (آلا) 206 بار
80 1393/02/16 تفاهم نامه همکاری پژوهشی مشترک بین دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی وزارت علوم تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی 210 بار
81 1393/12/05 تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی بین دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - پژوهشگاه علوم و غدد متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران 172 بار
82 1393/11/20 تفاهم نامه همکاری های مشترک پژوهشی، آموزشی، علمی و اجرایی بین دانشگاه تربیت مدرس و شرکت راه سازی و معدنی مبین شرکت راه سازی و معدنی مبین 181 بار
83 1394/04/28 تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه گنبد کاووس وزارت علوم تحقیقات و فناوری - دانشگاه گنبد کاووس 178 بار
84 1394/09/17 تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین دانشگاه تربیت مدرس و بنیاد دانشنامه نگاری ایران وزارت علوم تحقیقات و فناوری - بنیاد دانشنامه نگاری ایران 143 بار
85 1394/08/20 تفاهمنامه همکاری پژوهشی بین دانشگاه تربیت مدرس و سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی - سازمان بنادر و دریانوردی 172 بار
86 1394 تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه نیرو وزارت نیرو - پژوهشگاه نیرو 151 بار
87 1394/11/26 تفاهم نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه تربیت بدنی و دانشگاه تربیت مدرس وزارت علوم تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 148 بار
88 1394 تفاهم نامه همکاری پژوهشی تدوین دانش فنی الفین ها وزارت نفت - شرکت ملی صنایع پتروشیمی 188 بار
89 1394/10/16 تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی بین دانشگاه تربیت مدرس و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان تامین اجتماعی - موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 150 بار
90 1394/04/28 تفاهم‏نامه همکاری علمی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 154 بار
91 1395/08/01 تفاهم نامه همکاری پژوهشی مشترک بین دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه هنر وزارت علوم تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر 389 بار
92 1395/07/07 تفاهمنامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی بین دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری وزارت علوم تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 508 بار
93 1395/07/10 تفاهم نامه همکاری پژوهشی مشترک بین دانشگاه تربیت مدرس و شرکت توسعه بن دا فرآور شرکت توسعه بن دا فرآور 525 بار
94 1395 تفاهم نامه مالی پرداخت جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر ریاست جمهوری - معاونت علمی و فناوری - بنیاد ملی نخبگان 496 بار
95 1390/11/03 ارائه اطلاعات و داده‌های مورد نیاز و مرتبط با پایان‌نامه‌های دانشجویی ریاست جمهوری - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - سازمان نقشه برداری کشور 492 بار
96 1395/03/18 تفاهم نامه همکاری علمی (آموزشی و پژوهشی) بین دانشگاه تربیت مدرس و مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور وزارت کشور - مرکز مطالعات راهبردی و آموزش 505 بار
97 1395/02/05 تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و دانشگاه تربیت مدرس وزارت صنایع و معادن - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 518 بار
98 1395 تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی بین دانشگاه تربیت مدرس و شرکت فنی مهندسی زرفرآوری خاورمیانه شرکت فنی و مهندسی زرفرآور خاورمیانه 500 بار
99 1395 تفاهم نامه همکاری در زمینه تحقیقات صنعتی و همکاری های علمی و پژوهشی مشترک در حوزه معدن و صنایع معدنی شرکت فنی و مهندسی زرفرآور خاورمیانه 1404 بار
100 1395/11/12 تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران و دانشگاه تربیت مدرس وزارت کشور - سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران 1584 بار
101 1395/11/12 تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه پتروشیمی ایران وزارت علوم تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 1599 بار
102 1395/11/11 تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و دانشگاه تربیت مدرس شرکت سیالات حفاری پارس 1617 بار
103 1395 تفاهم نامه استفاده از توانایی های علمی، پژوهشی، آموزشی، تحقیقاتی و فناوری دانشگاه و انجام پژوهشهای بنیادی، کاربردی، توسعه ای و راهبردی وزارت صنایع و معادن - سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران - شرکت شهرک های صنعتی تهران - شهرک صنعتی عباس آباد 1606 بار
104 1395/10/20 تفاهم نامه همکاری بین معاونت امور مجلس رئیس جمهور و دانشگاه تربیت مدرس ریاست جمهوری - معاونت امور مجلس 1447 بار
105 1395/10/20 تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه تربیت مدرس قوه قضاییه - پژوهشگاه قوه قضاییه 1520 بار
106 1395/01/21 تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربیت مدرس و شرکت داده پردازان دوران شرکت داده پردازان دوران 1535 بار
107 1396/10/18 تفاهم نامه همکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی- کاربردی دانشگاه صنعتی شاهرود 1600 بار
108 1396/11/15 تفاهم نامه طرح توانمندسازی و اشتغال پذیری دانشجویان سینما مدرسه ملی سینمای ایران 1627 بار
109 1396/06/05 تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی فی ما بین شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 و دانشگاه تربیت مدرس شرکت آب و فاضلاب تهران منطقه 3 1543 بار
110 1396/04/14 تفاهم نامه انجام همکاری مشترک علمی، آموزشی و پژوهشی شرکت پروتئین گستر سینا 1625 بار
111 1396/04/21 تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه تربیت مدرس و شرکت کشت و صنعت ماهان پیشروسایان شرکت کشت و صنعت ماهان پیشروسایان 1540 بار
112 1395/12/29 تفاهم نامه اخذ داده ها جهت پژوهش و تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - معاونت بهداشت 1554 بار
113 1396/03/03 تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی بین دانشگاه تربیت مدرس و بانک شهر وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک شهر 1544 بار
114 1396/20/20 تفاهم نامه همکاری پژوهشی مشترک بین وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه تربیت مدرس وزارت جهاد کشاورزی - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1644 بار
115 1396/01/30 تفاهم نامه همکاری های علمی، فنی و پژوهشی در زمینه توسعه و تعمیق دستاوردهای صنعت لوله و پروفیل فولادی کشور سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی 1628 بار
116 1397/07/16 تفاهم‌نامه همکاری در زمینه‌های علمی، پژوهشی و اجرایی، انجام امور مطالعاتی و امکان سنجی مورد نیاز شهرداری منطقه 10 تهران 1599 بار
117 1397/12/04 تفاهم نامه همکاری‌های علمی، پژوهشی و اجرایی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران 1588 بار
118 1397/12/04 مکاری‌های متقابل و مشترک آموزشی، انجام امور مطالعاتی، انجام بازدیدهای علمی دانشجویان . آزمایش‌های تحصصی دانشگاه الزهرا 1525 بار
119 1397/07/05 تفاهم نامه انجام همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی مرکز تحقیقات سقط مکرر پژوهشکده علوم تولید مثل یزد 1664 بار
120 1396/07/24 تفاهم نامه هم فکری و همکاری های پژوهشی در اجرای پروژه‌های سیاست داخلی، خارجی، اقتصاد و روابط بین اللل موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی 1592 بار
121 1397/10/12 تفاهم نامه انجام طرح تحقیقاتی مشترک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1603 بار
122 1397/05/29 انجام همکاری های مشترک علمی، پژوهشی و آموزشی میان طرفین گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام 1639 بار
123 1396/09/07 انجام خدمات دانش بنیان و پروژه‌های تحقیقاتی و خدماتی و مشاوره‌ای آزمایشگاهی مورد نیاز شرکت فولاد مبارکه شرکت فولاد مبارکه اصفهان 1801 بار
صفحه 2 از 3     
برگشت به فهرست اصلی