فهرست تفاهم نامه

:: فهرست تفاهم نامه ها | جستجو در تفاهم نامه ها
ردیف سال عنوان تفاهم نامه طرف تفاهم آمار بازدید
51 1388 تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین دانشگاه تربیت مدرس و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی جهت برگزاری دوره مشترک کارشناسی ارشد رشته وزارت صنایع و معادن - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 314 بار
52 1388 تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین دانشگاه تربیت مدرس و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی جهت برگزاری دوره مشترک کارشناسی ارشد رشته وزارت صنایع و معادن - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 284 بار
53 1388 تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین دانشگاه تربیت مدرس و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی جهت برگزاری دوره مشترک کارشناسی ارشد رشته وزارت صنایع و معادن - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 293 بار
54 1388 تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین دانشگاه تربیت مدرس و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری 305 بار
55 1388 تفاهم نامه همکاری پژوهشی و آموزشی برای حمایت از دوره های دکتری پیوسته در رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و حمایت از دوره های عادی تحص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات 221 بار
56 1388 تفاهم نامه حمایت از پایان نامه / رساله های تحصیلات تکمیلی مرتبط با شرکت مپنا در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شرکت مپنا 329 بار
57 1388 تفاهم نامه حمایت از طرح های پژوهشی مرتبط با فعالیتهای سازمان بنیاد شهید استان تهران ریاست جمهوری - بنیاد شهید و امور ایثارگران - سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ 305 بار
58 1388 تفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشی- فناوری بین دانشگاه و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران وزارت نفت - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 306 بار
59 1388 تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی اداره کل تحقیق و توسعه شهرداری تهران و دانشگاه تربیت مدرس وزارت کشور - شهرداری تهران - اداره کل تحقیق و توسعه 293 بار
60 1388 تفاهم نامه همکاری های علمی، پژوهشی و آموزشی بین دانشگاه و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و ترابری - شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 296 بار
61 1390/08/07 تفاهم نامه همکاری‌های علمی و پژوهشی جهت تشکیل کنسرسیوم آنزیم‌های صنعتی دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران 120 بار
62 1390 تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین دانشگاه تربیت مدرس، سپند و معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری - معاونت پژوهشی و فناوری 120 بار
63 1390 تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس و مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران و دانشگاه تهران وزارت علوم تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 115 بار
64 1390 تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی بین پژوهشکده رشد ناجا و دانشگاه تربیت مدرس وزارت کشور - نیروی انتظامی - پژوهشکده رشد ناجا 129 بار
65 1393/11/07 تفاهم نامه همکاری‌های علمی، پژوهشی و اجرایی فی مابین دانشگاه تربیت مدرس و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران وزارت کشور - شهرداری تهران - مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 112 بار
66 1390/02/13 تفاهم نامه همکاری پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه دانشهای بنیادی 148 بار
67 1390 تفاهم نامه همکاری دوجانبه تحقیقاتی بین دانشگاه تربیت مدرس و شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان وزارت نیرو - شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان 288 بار
68 1390 تفاهم نامه همکاری پژوهشی در زمینه ارائه اطلاعات و داده های موردنیاز و مرتبط با پایان نامه های دانشجویی مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر که در ریاست جمهوری - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - سازمان نقشه برداری کشور 297 بار
69 1390/01/22 تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 291 بار
70 1391 تفاهم‏نامه همکاری علمی و استفاده متقابل از تولیدات علمی و پژوهشی دانشگاه و پژوهشگاه علوم انسانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 112 بار
71 1391 تفاهم نامه تحقیقاتی درخصوص پژوهش و تحقیق در رابطه با مشارکت نیروگاه‏ها در بازیابی شبکه و تدوین دستورالعمل‏های مربوطه وزارت نیرو - شرکت مدیریت شبکه برق ایران 129 بار
72 1391/05/24 تفاهم نامه همکاری های پژوهشی و علمی بیمارستان شریعتی 143 بار
73 1391/05/01 تفاهم نامه همکاری پژوهشی، آموزشی و خدمات تخصصی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها- پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی 124 بار
74 1391/12/06 تفاهم نامه علمی پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 154 بار
75 1392/02/27 تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای مجمع تشخیص مصلحت نظام 167 بار
76 1392/06/31 تفاهمنامه همکاری پژوهشی وزارت نفت - شرکت ملی نفت ایران - پژوهشگاه صنعت نفت 182 بار
77 1392/03/26 تفاهم نامه همکاری های علمی، پژوهشی و آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 181 بار
78 1392/12/29 تفاهم نامه همکاری پژوهشی کنسرسیوم شرکت های مهندسی مشاوره 247 بار
79 1393 تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی بین دانشگاه تربیت مدرس و شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان 199 بار
80 1393/07/01 تفاهم نامه همکاری پژوهشی و آموزشی بین دانشگاه تربیت مدرس و موسسه آیینه داران لقای آفتاب (آلا) موسسه آیینه داران لقای آفتاب (آلا) 217 بار
81 1393/02/16 تفاهم نامه همکاری پژوهشی مشترک بین دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی وزارت علوم تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی 228 بار
82 1393/12/05 تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی بین دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - پژوهشگاه علوم و غدد متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران 195 بار
83 1393/11/20 تفاهم نامه همکاری های مشترک پژوهشی، آموزشی، علمی و اجرایی بین دانشگاه تربیت مدرس و شرکت راه سازی و معدنی مبین شرکت راه سازی و معدنی مبین 191 بار
84 1394/04/28 تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه گنبد کاووس وزارت علوم تحقیقات و فناوری - دانشگاه گنبد کاووس 189 بار
85 1394/09/17 تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین دانشگاه تربیت مدرس و بنیاد دانشنامه نگاری ایران وزارت علوم تحقیقات و فناوری - بنیاد دانشنامه نگاری ایران 155 بار
86 1394/08/20 تفاهمنامه همکاری پژوهشی بین دانشگاه تربیت مدرس و سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی - سازمان بنادر و دریانوردی 184 بار
87 1394 تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه نیرو وزارت نیرو - پژوهشگاه نیرو 160 بار
88 1394/11/26 تفاهم نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه تربیت بدنی و دانشگاه تربیت مدرس وزارت علوم تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 159 بار
89 1394 تفاهم نامه همکاری پژوهشی تدوین دانش فنی الفین ها وزارت نفت - شرکت ملی صنایع پتروشیمی 200 بار
90 1394/10/16 تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی بین دانشگاه تربیت مدرس و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان تامین اجتماعی - موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 158 بار
91 1394/04/28 تفاهم‏نامه همکاری علمی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 167 بار
92 1395/08/01 تفاهم نامه همکاری پژوهشی مشترک بین دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه هنر وزارت علوم تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر 401 بار
93 1395/07/07 تفاهمنامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی بین دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری وزارت علوم تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 520 بار
94 1395/07/10 تفاهم نامه همکاری پژوهشی مشترک بین دانشگاه تربیت مدرس و شرکت توسعه بن دا فرآور شرکت توسعه بن دا فرآور 533 بار
95 1395 تفاهم نامه مالی پرداخت جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر ریاست جمهوری - معاونت علمی و فناوری - بنیاد ملی نخبگان 508 بار
96 1390/11/03 ارائه اطلاعات و داده‌های مورد نیاز و مرتبط با پایان‌نامه‌های دانشجویی ریاست جمهوری - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - سازمان نقشه برداری کشور 502 بار
97 1395/03/18 تفاهم نامه همکاری علمی (آموزشی و پژوهشی) بین دانشگاه تربیت مدرس و مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور وزارت کشور - مرکز مطالعات راهبردی و آموزش 517 بار
98 1395/02/05 تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و دانشگاه تربیت مدرس وزارت صنایع و معادن - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 528 بار
99 1395 تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی بین دانشگاه تربیت مدرس و شرکت فنی مهندسی زرفرآوری خاورمیانه شرکت فنی و مهندسی زرفرآور خاورمیانه 510 بار
100 1395 تفاهم نامه همکاری در زمینه تحقیقات صنعتی و همکاری های علمی و پژوهشی مشترک در حوزه معدن و صنایع معدنی شرکت فنی و مهندسی زرفرآور خاورمیانه 1413 بار
صفحه 2 از 3     
برگشت به فهرست اصلی