فهرست تفاهم نامه

:: فهرست تفاهم نامه ها | جستجو در تفاهم نامه ها
ردیف سال عنوان تفاهم نامه طرف تفاهم آمار بازدید
101 1395/11/12 تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران و دانشگاه تربیت مدرس وزارت کشور - سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران 1594 بار
102 1395/11/12 تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه پتروشیمی ایران وزارت علوم تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 1609 بار
103 1395/11/11 تفاهم نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و دانشگاه تربیت مدرس شرکت سیالات حفاری پارس 1626 بار
104 1395 تفاهم نامه استفاده از توانایی های علمی، پژوهشی، آموزشی، تحقیقاتی و فناوری دانشگاه و انجام پژوهشهای بنیادی، کاربردی، توسعه ای و راهبردی وزارت صنایع و معادن - سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران - شرکت شهرک های صنعتی تهران - شهرک صنعتی عباس آباد 1614 بار
105 1395/10/20 تفاهم نامه همکاری بین معاونت امور مجلس رئیس جمهور و دانشگاه تربیت مدرس ریاست جمهوری - معاونت امور مجلس 1456 بار
106 1395/10/20 تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه تربیت مدرس قوه قضاییه - پژوهشگاه قوه قضاییه 1529 بار
107 1395/01/21 تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربیت مدرس و شرکت داده پردازان دوران شرکت داده پردازان دوران 1545 بار
108 1396/10/18 تفاهم نامه همکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی- کاربردی دانشگاه صنعتی شاهرود 1610 بار
109 1396/11/15 تفاهم نامه طرح توانمندسازی و اشتغال پذیری دانشجویان سینما مدرسه ملی سینمای ایران 1638 بار
110 1396/06/05 تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی فی ما بین شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 و دانشگاه تربیت مدرس شرکت آب و فاضلاب تهران منطقه 3 1552 بار
111 1396/04/14 تفاهم نامه انجام همکاری مشترک علمی، آموزشی و پژوهشی شرکت پروتئین گستر سینا 1636 بار
112 1396/04/21 تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه تربیت مدرس و شرکت کشت و صنعت ماهان پیشروسایان شرکت کشت و صنعت ماهان پیشروسایان 1550 بار
113 1395/12/29 تفاهم نامه اخذ داده ها جهت پژوهش و تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - معاونت بهداشت 1564 بار
114 1396/03/03 تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی بین دانشگاه تربیت مدرس و بانک شهر وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک شهر 1555 بار
115 1396/20/20 تفاهم نامه همکاری پژوهشی مشترک بین وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه تربیت مدرس وزارت جهاد کشاورزی - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1653 بار
116 1396/01/30 تفاهم نامه همکاری های علمی، فنی و پژوهشی در زمینه توسعه و تعمیق دستاوردهای صنعت لوله و پروفیل فولادی کشور سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی 1646 بار
117 1397/07/16 تفاهم‌نامه همکاری در زمینه‌های علمی، پژوهشی و اجرایی، انجام امور مطالعاتی و امکان سنجی مورد نیاز شهرداری منطقه 10 تهران 1616 بار
118 1397/12/04 تفاهم نامه همکاری‌های علمی، پژوهشی و اجرایی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران 1598 بار
119 1397/12/04 مکاری‌های متقابل و مشترک آموزشی، انجام امور مطالعاتی، انجام بازدیدهای علمی دانشجویان . آزمایش‌های تحصصی دانشگاه الزهرا 1538 بار
120 1397/07/05 تفاهم نامه انجام همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی مرکز تحقیقات سقط مکرر پژوهشکده علوم تولید مثل یزد 1676 بار
121 1396/07/24 تفاهم نامه هم فکری و همکاری های پژوهشی در اجرای پروژه‌های سیاست داخلی، خارجی، اقتصاد و روابط بین اللل موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی 1600 بار
122 1397/10/12 تفاهم نامه انجام طرح تحقیقاتی مشترک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1611 بار
123 1397/05/29 انجام همکاری های مشترک علمی، پژوهشی و آموزشی میان طرفین گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام 1649 بار
124 1396/09/07 انجام خدمات دانش بنیان و پروژه‌های تحقیقاتی و خدماتی و مشاوره‌ای آزمایشگاهی مورد نیاز شرکت فولاد مبارکه شرکت فولاد مبارکه اصفهان 1813 بار
صفحه 3 از 3    
3
بعدی
آخرین
 
برگشت به فهرست اصلی