مشاهده جزییات تفاهم نامه

عنوان تفاهم نامه همکاری علمی و تحقیقاتی مشترک میان مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس
طرف تفاهم مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاريخ انعقاد تفاهم نامه 1397
مدت اعتبار 2 سال
محورهای همکاري 1- ایجاد ارتباط و همکاری به عنوان استاد راهنما و مشاور پایان نامه‌ها از "مرکزایدز" و "دانشگاه" 2- بهره‌مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل توان فکری، تجربی، پژوهشی، آموزشی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه‌ای، ارتباطات بین‌المللی، مجله‌ای و ... 3- شناخت نیازهای کشور در زمینه‌های کاری طرفین، اولویت بندی و اجرائی نمودن آنها 4- بهره‌مند شدن طرفین تفاهم‌نامه از دانشجویان، پژوهشگران و سایر نیروهای تخصصی یکدیگر 5- برگزاری کارگاه‌های آموزشی، سمینارها و نشست‌های علمی مشترک ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی 6- برگزاری جلسات مشترک از مدیریت‌های طرفین جهت تدوین سیاست‌های کلی همکاری و بررسی روند اجرایی طرح‌های مشترک 7-تدوین مقررات اختصاصی یا پیش نویس متن قراردادهای همکاری در مورد هر طرح پژوهشی مشترک با موافقت طرفین 8- تدوین طرح‌های مشترک تحقیقاتی، آموزشی، درمانی، آزمایشگاهی و تامین اعتبار مالی و امکانات مورد نیاز از محل طرفین تفاهم‌نامه یا سایر منابع مالی ذینفع
دفعات مشاهده 48 بار
برگشت به فهرست