مشاهده جزییات تفاهم نامه

عنوان تفاهم نامه انجام مطالعات مورد نیاز سازمان بر اساس مأموریت‌های قانونی و جایگاه سازمان در اجرا و مدیریت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای
طرف تفاهم سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
تاريخ انعقاد تفاهم نامه 1397/2/10
مدت اعتبار 2 سال
محورهای همکاري 1- انجام مطالعات مورد نیاز سازمان بر اساس مأموریت‌های قانونی و جایگاه سازمان در اجرا و مدیریت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در محورهایی از قبیل موارد مندرج در فهرست پیوست از طریق دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه و سایر دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی ذیصلاح و مهندسان مشاور، همچنین مدیریت قراردادهای مرتبط به طرح‌های ملی سازمان 2- طراحی سامانه‌های الکترونیک مورد نیاز سازمان با رعایت بند ۱-۱ این تفاهم‌نامه 3- برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با دستاوردهای مطالعاتی تفاهم‌نامه برای مدیران و کارشناسان سازمان در راستای تحقق اهداف طرح‌ها از طریق مراجع ذیصلاح 4- مدیریت پروژه‌های مطالعاتی موضوع این تفاهم‌نامه و نظارت فنی و کیفی در اجرای پروژه‌های یاد شده 5- سایر مواردی که به توافق طرفین خواهد رسید
دفعات مشاهده 50 بار
برگشت به فهرست