مشاهده جزییات تفاهم نامه

عنوان تفاهم نامه اجرای پژوهش‌های کاربردی موردنیاز با بهره گیری از ظرفیت های آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره 9 قانون بودجه سال 1397 کل کشور
طرف تفاهم پژوهشگاه نیرو
تاريخ انعقاد تفاهم نامه 1397/11/10
مدت اعتبار 5سال
محورهای همکاري
دفعات مشاهده 53 بار
برگشت به فهرست