مشاهده جزییات تفاهم نامه

عنوان تفاهم نامه تفاهم نامه همکاری‌های علمی، تحقیقاتی و آموزشی مشترک
طرف تفاهم وزارت کشور- نیروی انتظامی- فرماندهی انتظامی استان کرمان
تاريخ انعقاد تفاهم نامه 1392/07/01
مدت اعتبار 3 سال
محورهای همکاري 1- همکاری مشترک در برگزاری میزگردهای علمی و همایش‌های علمی و پژوهشی، 2- همکاری در زمینه اطلاع رسانی درباره موضوعات علمی، پژوهشی طرفین، 3- همکاری در زمینه انتشار خبرنامه‌های علمی- تحقیقاتی مشترک، 4- تبادل اساتید برای فراگیری علوم مشترک، 5- همکاری در زمینه طراحی و اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی مشترک، 6- فراهم نمودن امکان استفاده از آزمایشگاه‌ها و تجهیزات مرتبط برای محققین طرفین، 7- فراهم نمودن امکان استفاده از کتابخانه برای محققین طرفین، 8- انجام تألیفات مورد نظر، 9- ترجمه متون مورد نظر، 10- همکاری در زمینه انتخاب موضوعات پایان‌نامه‌های تحصیلی مرتبط با نظم، امنیت، مأموریت و وظایف ناجا، 11- اطلاع رسانی محمورهای پژوهشی مورد نیاز
دفعات مشاهده 95 بار
برگشت به فهرست