مشاهده جزییات تفاهم نامه

عنوان تفاهم نامه تفاهم نامه همکاری علمی، تحقیقاتی بین دانشگاه تربیت مدرس و مرکز روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
طرف تفاهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - مرکز تحقیقات روماتولوژی
تاريخ انعقاد تفاهم نامه 1387
مدت اعتبار مدت اعتبار
محورهای همکاري محورهای همکاری
دفعات مشاهده 473 بار
برگشت به فهرست