مشاهده جزییات تفاهم نامه

عنوان تفاهم نامه تفاهم نامه همکاری مشترک در زمبنه های علمی- پژوهشی بین دانشگاه تربیت مدرس و مرکز ملی جهانی شدن
طرف تفاهم ریاست جمهوری - مرکز ملی جهانی شدن
تاريخ انعقاد تفاهم نامه 1388
مدت اعتبار
محورهای همکاري
دفعات مشاهده 331 بار
برگشت به فهرست