مشاهده جزییات تفاهم نامه

عنوان تفاهم نامه ارزیابی افزایش طول آکسون سلول های عصبی با استفاده از اگزوزوم های سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) حاوی 132-mir برای درمان
طرف تفاهم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
تاريخ انعقاد تفاهم نامه 1400/6/13
مدت اعتبار
محورهای همکاري
دفعات مشاهده 54 بار
برگشت به فهرست