مشاهده جزییات تفاهم نامه

عنوان تفاهم نامه همکاری‌های پژوهشی و فناوری مرکز نوآوری و توسعه فناوری
طرف تفاهم فیروز
تاريخ انعقاد تفاهم نامه 1399/12/06
مدت اعتبار 3سال
محورهای همکاري 1- تهیه روش و استانداردهای ساخت محصولات یا انجام خدمات، ورژن بندی و استقرار تهیه راهکارهایی جهت کاهش هزینه های ساخت و استقرار تجهیزات صنعتی ارزیابی میزان پیشرفت کار و ارائه راهکارهای بهبود شرایط تولید 2- ارزیابی استانداردهای محصولات یا خدمات شرکت و ارائه راهکارهای بهبود و ارتقای استانداردها 3- ارزیابی بازارهای جدید یا بالقوه، تهیه فهرست و نحوه حضور در آن بازارها، همراه هزینه‌ها و ریسک ها و مزایا 4- تحقیق و ارائه راهکارهای کاهش هزینه‌های پشتیبانی، در عین حال بالابردن کیفیت و افزایش دامنه‌ی پشتیبانی شرکت ش- تحقیق و ارائه راهکارهای کاهش هزینه‌های پشتیبانی،در عین حال بالابردن کیفیت و افزایش دامنه‌ی پشتیبانی شرکت 6- تحقیق و ارائه‌ی راهکارهای برندسازی، تبلیغات و کسب عناوین، گواهی‌نامه‌ها، مجوزها و رتبه‌های ضروری برای شرکت 7- ارائه راهکارهای ارتقای توان تولیدی و رقابتی شرکت فیروز
دفعات مشاهده 64 بار
برگشت به فهرست