مشاهده جزییات تفاهم نامه

عنوان تفاهم نامه تفاهم‌نامه همکاری مشترک
طرف تفاهم موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز
تاريخ انعقاد تفاهم نامه 1398/08/01
مدت اعتبار 4سال
محورهای همکاري ارایه خدمات مالی توسط موسسه به دانشگاه به صورت عاملیت و نگهداری و توزیع وجوه ریالی و ارزی دانشگاه نزد موسسه و اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی به متقاضیان معرفی شده از طرف دانشگاه در جهت خود کفایی در زمینه ساخت دارو، تجهیزات پزشکی و فرآورده‌های تشخیصی تحت عنوان راهبری خدمات درمانی فیمابین و با رعایت مقررات و قوانین مربوطه و انعقاد قراردادهای تجاری سازی با متقاضیان معرفی شده از سوی دانشگاه
دفعات مشاهده 60 بار
برگشت به فهرست