مشاهده جزییات تفاهم نامه

عنوان تفاهم نامه تفاهم‌نامه حمایت از فعالیت‌های پژوهشی استادیاران جوان
طرف تفاهم بنیاد ملی نخبگان
تاريخ انعقاد تفاهم نامه 1398/06/03
مدت اعتبار 2سال
محورهای همکاري 1-ایجاد زمینه اثرگذاری برگزیدگان علمی در عرصه علم و فناوری 2-ارتقای هرم هیئت علمی دانشگاه 3-ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای توان علمی و فناورانه دانشگاه
دفعات مشاهده 55 بار
برگشت به فهرست