سامانه اطلاع رسانی طرح‌ها و فرصت‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس- فرصت های پژوهشی
فراخوان پروژه‌های پژوهشی- شرکت ملی نفت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/27 | 

به اطلاع می‌رساند شرکت ملی نفت ایران اقدام به فراخوان دریافت پیشنهاد برای دو پروژه پژوهشی در سامانه ساتع وزارت عتف نموده است.

    -  ارائه الگوی تاب آوری قراردادهای نوین EPC-EPD بر مبنای ملزومات حقوقی- قراردادی

- بررسی نوع کارکرد مناسب منطقه عملیاتی خانگیران از نظر اقماری و اسکان با درنظر گرفتن امکانات، شرایط اقلیمی و سایر متغیرهای مداخله گر
نشانی مطلب در وبگاه سامانه اطلاع رسانی طرح‌ها و فرصت‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس:
http://arto.modares.ac.ir/find.php?item=1.16.999.fa
برگشت به اصل مطلب